Kriza reprezentacije: potraga za jezikom u romanu Grad od stakla Pola Ostera

Authors

  • Aleksandra Z. Stojanović

DOI:

https://doi.org/10.18485/philologia.2020.18.18.11

Keywords:

Ž. Derida, trag, razlika, jezik, kriza, identitet, tekstualnost, Pol Oster

Abstract

Cilj rada jeste da predstavi roman Grad od stakla Pola Ostera u kontekstu pojmova traga i razlike Žaka Deride. Istražićemo način na koji se pojam znaka promenio od inicijalne ideje koju je postavio F. D. Sosir do znaka razigranog središta Ž. Deride. Centralna ideja u ovakvoj analizi jeste ideja izlomljenog znaka, odnosno znaka u kome je došlo do pucanja veze između označitelja i označenog i udvajanja označitelja, usled čega se javlja kriza reprezentacije. Pojmovi autorstva, naracije i identiteta dovedeni su u pitanje u poststrukturalizmu usled promene odnosa prema tekstu i samom jeziku. Analizom tekstualnog sveta ovog romana, autor nastoji da pokaže u kojim oblicima se javlja jezik, koja je njegova funkcija i koliki uticaj on ima na razvoj likova.

References

Derrida, J. 1973. Difference. U Speech and Phenomena and Other Essay’s on Husserl’s Theory of Signs. Evanston: Northwestern University Press, 129–160.

Derida, Ž. 1976. O gramatologiji (prev. Lj. Šifler Premec). Sarajevo: Veselin Masleša.

Derida, Ž. 2007. Struktura, znak i igra u diskurzu humanističkih znanosti. U Pisanje i razlika (prev. V. Mikšić). Sarajevo: Šahinpašić, 297–311.

Džejmson, F. 1974. Projekcija strukturalista (prev. G. B. Todorović). U M. Pervić (ur.) Marksizam, strukturalizam, istorija, struktura. Beograd: Nolit, 346–364.

Džejmson, F. 2012. Postmodernizam ili kulturna logika kasnog kapitalizma. (prev. I. Strnčević). U J. Đorđević (ur.) Studije kulture. Beograd: Službeni glasnik, 489–528.

Fuko, M. 1971. Riječi i stvari (prev. N. Kovač). Beograd: Nolit.

Hačion, L. 1996. Poetika postmodernizma: istorija, teorija, fikcija (prev. V. Gvozden i Lj. Stanković). Novi Sad: Svetovi.

Harvey, D. 1989. The Condition of Postmodernity. Oxford: Blackwell.

Kaler, Dž. 1990. Strukturalistčka poetika (prev. M. Mint). Beograd: Srpska književna zadruga.

Lakan, Ž. 1986. XI seminar: Četiri temeljna pojma psihoanalize (prev. M. Vujanić-Lednicki). Zagreb: Naprijed.

Lojanica, M. 2012. Njujorška trilogija: jezik, želja, apokatastazis. U D. Bošković (ur.) EGZIL(ANTI): književnost, kultura, društvo. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 167–178.

Milić, N. 2005. A dekonstrukcije: la différance, pisanje, Derida i „mi”. U P. Bojanić (ur.) Žak Derida u odjecima. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 29–35.

Oster, P. 2017. Njujorška trilogija (prev. I. Đurić Paunović). Beograd: Geopoetika.

Sosir, F. D.‑1969. Opšta lingvistika (prev. S. Marić). Beograd: Nolit.

Downloads

Published

28-02-2021

How to Cite

Z. Stojanović, A. (2021). Kriza reprezentacije: potraga za jezikom u romanu Grad od stakla Pola Ostera. Philologia, 18(1), 125–138. https://doi.org/10.18485/philologia.2020.18.18.11

Issue

Section

Nauka o književnosti/Literary Studies