1.
Tošić T. Ideal izvornog govornika u svetlu varijetalne diversifikacije engleskog jezika u međunarodnoj upotrebi: istraživačke paradigme. PH [Internet]. 2022 Dec. 31 [cited 2024 Jun. 19];20(1):21-34. Available from: https://philologia.org.rs/index.php/ph/article/view/philologia-2022-20-20-2