Vukmanović, Ana. “Tišine I Nesporazumi: O Komunikaciji U Situacijama životnih Kriza U Usmenoj Lirici”. Philologia 19, no. 1 (December 22, 2021): 105–119. Accessed November 30, 2023. https://philologia.org.rs/index.php/ph/article/view/philologia-2021-19-19-8.