Nikolić, J. “Popularna Kultura I Odnosi moći U Noveli O miševima I Ljudima Džona Stajnbeka”. Philologia, vol. 20, no. 1, Dec. 2022, pp. 71-82, doi:10.18485/philologia.2022.20.20.5.