Vukmanović, A. “Tišine I Nesporazumi: O Komunikaciji U Situacijama životnih Kriza U Usmenoj Lirici”. Philologia, vol. 19, no. 1, Dec. 2021, pp. 105-19, doi:10.18485/philologia.2021.19.19.8.