[1]
M. Bala, “Položaj žena u Mađarskoj dvadesetih godina i uloga Sesil Tormai (1875-1937) u Nacionalnom savezu mađarskih žena i časopisu Napkelet”, PH, vol. 20, no. 1, pp. 93–106, Dec. 2022.