[1]
J. Nikolić, “Popularna kultura i odnosi moći u noveli O miševima i ljudima Džona Stajnbeka”, PH, vol. 20, no. 1, pp. 71–82, Dec. 2022.