[1]
T. Tošić, “Ideal izvornog govornika u svetlu varijetalne diversifikacije engleskog jezika u međunarodnoj upotrebi: istraživačke paradigme”, PH, vol. 20, no. 1, pp. 21–34, Dec. 2022.