[1]
A. Vukmanović, “Tišine i nesporazumi: o komunikaciji u situacijama životnih kriza u usmenoj lirici”, PH, vol. 19, no. 1, pp. 105–119, Dec. 2021.