Bala, M. (2022) “Položaj žena u Mađarskoj dvadesetih godina i uloga Sesil Tormai (1875-1937) u Nacionalnom savezu mađarskih žena i časopisu Napkelet”, Philologia, 20(1), pp. 93–106. doi: 10.18485/philologia.2022.20.20.7.