Tošić, T. (2022) “Ideal izvornog govornika u svetlu varijetalne diversifikacije engleskog jezika u međunarodnoj upotrebi: istraživačke paradigme”, Philologia, 20(1), pp. 21–34. doi: 10.18485/philologia.2022.20.20.2.