Vukmanović, A. (2021) “Tišine i nesporazumi: o komunikaciji u situacijama životnih kriza u usmenoj lirici”, Philologia, 19(1), pp. 105–119. doi: 10.18485/philologia.2021.19.19.8.