Bala, Monika. 2022. “Položaj žena U Mađarskoj Dvadesetih Godina I Uloga Sesil Tormai (1875-1937) U Nacionalnom Savezu mađarskih žena I časopisu Napkelet”. Philologia 20 (1):93-106. https://doi.org/10.18485/philologia.2022.20.20.7.