Tošić, Tamara. 2022. “Ideal Izvornog Govornika U Svetlu Varijetalne Diversifikacije Engleskog Jezika U međunarodnoj Upotrebi: Istraživačke Paradigme”. Philologia 20 (1):21-34. https://doi.org/10.18485/philologia.2022.20.20.2.