Vukmanović, Ana. 2021. “Tišine I Nesporazumi: O Komunikaciji U Situacijama životnih Kriza U Usmenoj Lirici”. Philologia 19 (1):105-19. https://doi.org/10.18485/philologia.2021.19.19.8.