Bala, M. (2022). Položaj žena u Mađarskoj dvadesetih godina i uloga Sesil Tormai (1875-1937) u Nacionalnom savezu mađarskih žena i časopisu Napkelet. Philologia, 20(1), 93–106. https://doi.org/10.18485/philologia.2022.20.20.7