Vukmanović, A. (2021). Tišine i nesporazumi: o komunikaciji u situacijama životnih kriza u usmenoj lirici. Philologia, 19(1), 105–119. https://doi.org/10.18485/philologia.2021.19.19.8