(1)
Bala, M. Položaj žena U Mađarskoj Dvadesetih Godina I Uloga Sesil Tormai (1875-1937) U Nacionalnom Savezu mađarskih žena I časopisu Napkelet. PH 2022, 20, 93-106.