(1)
Nikolić, J. Popularna Kultura I Odnosi moći U Noveli O miševima I Ljudima Džona Stajnbeka. PH 2022, 20, 71-82.