(1)
Vukmanović, A. Tišine I Nesporazumi: O Komunikaciji U Situacijama životnih Kriza U Usmenoj Lirici. PH 2021, 19, 105-119.