(1)
Vukmanović, A. Mitska Granica U Međuluškom Blagu Momčila Nastasijevića. PH 2021, 3, 87-95.