(1)
Vukmanović, A. Igra U Svadbenom Ritualu. PH 2021, 6, 185-193.