[1]
Bala, M. 2022. Položaj žena u Mađarskoj dvadesetih godina i uloga Sesil Tormai (1875-1937) u Nacionalnom savezu mađarskih žena i časopisu Napkelet. Philologia. 20, 1 (Dec. 2022), 93–106. DOI:https://doi.org/10.18485/philologia.2022.20.20.7.