[1]
Vukmanović, A. 2021. Igra u svadbenom ritualu. Philologia. 6, 1 (Jun. 2021), 185–193.