Tošić, Tamara. “Ideal Izvornog Govornika U Svetlu Varijetalne Diversifikacije Engleskog Jezika U međunarodnoj Upotrebi: Istraživačke Paradigme”. Philologia 20, no. 1 (December 31, 2022): 21–34. Accessed June 7, 2023. http://philologia.org.rs/index.php/ph/article/view/philologia-2022-20-20-2.