Tošić, T. “Ideal Izvornog Govornika U Svetlu Varijetalne Diversifikacije Engleskog Jezika U međunarodnoj Upotrebi: Istraživačke Paradigme”. Philologia, vol. 20, no. 1, Dec. 2022, pp. 21-34, doi:10.18485/philologia.2022.20.20.2.