Škorić, M. “Osnovne fonološke Osobine Govora Srba U Ravnim Kotarima (sela Donje Biljane I Lišane Tinjske)”. Philologia, vol. 19, no. 1, Dec. 2021, pp. 11-24, doi:10.18485/philologia.2021.19.19.2.