Jovanović, V. “Uloga Prefiksa Meg- I El- U izražavanju Glagoskog Vida U mađarskom I Njihovi Ekvivalenti U Srpskom I Engleskom Jeziku”. Philologia, vol. 17, no. 1, Mar. 2021, pp. 1-12, doi:10.18485/philologia.2019.17.17.1.