[1]
M. Škorić, “Osnovne fonološke osobine govora Srba u Ravnim Kotarima (sela Donje Biljane i Lišane Tinjske)”, PH, vol. 19, no. 1, pp. 11–24, Dec. 2021.