[1]
A. Z. Stojanović, “Kriza reprezentacije: potraga za jezikom u romanu Grad od stakla Pola Ostera”, PH, vol. 18, no. 1, pp. 125–138, Feb. 2021.