[1]
B. Radić-Bojanić, “Vladislava Gordić-Petković, Virtuelna književnost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004, 154”, PH, vol. 4, no. 1, pp. 181–203, Jun. 2021.