[1]
T. Todorić Milićević, “Komparativna analiza odnosa između očeva i sinova u dramama Oluja Cao Jua i Gospoda Glembajevi Miroslava Krleže”, PH, vol. 17, no. 1, pp. 53–61, Mar. 2021.