[1]
V. Jovanović, “Uloga prefiksa meg- i el- u izražavanju glagoskog vida u mađarskom i njihovi ekvivalenti u srpskom i engleskom jeziku”, PH, vol. 17, no. 1, pp. 1–12, Mar. 2021.