Škorić, M. (2021) “Osnovne fonološke osobine govora Srba u Ravnim Kotarima (sela Donje Biljane i Lišane Tinjske)”, Philologia, 19(1), pp. 11–24. doi: 10.18485/philologia.2021.19.19.2.