Z. Stojanović, A. (2021) “Kriza reprezentacije: potraga za jezikom u romanu Grad od stakla Pola Ostera”, Philologia, 18(1), pp. 125–138. doi: 10.18485/philologia.2020.18.18.11.