Jovanović, V. (2021) “Uloga prefiksa meg- i el- u izražavanju glagoskog vida u mađarskom i njihovi ekvivalenti u srpskom i engleskom jeziku”, Philologia, 17(1), pp. 1–12. doi: 10.18485/philologia.2019.17.17.1.