Škorić, Milica. 2021. “Osnovne fonološke Osobine Govora Srba U Ravnim Kotarima (sela Donje Biljane I Lišane Tinjske)”. Philologia 19 (1):11-24. https://doi.org/10.18485/philologia.2021.19.19.2.