Jovanović, Vojislav. 2021. “Uloga Prefiksa Meg- I El- U izražavanju Glagoskog Vida U mađarskom I Njihovi Ekvivalenti U Srpskom I Engleskom Jeziku”. Philologia 17 (1):1-12. https://doi.org/10.18485/philologia.2019.17.17.1.