TOŠIĆ, T. Ideal izvornog govornika u svetlu varijetalne diversifikacije engleskog jezika u međunarodnoj upotrebi: istraživačke paradigme. Philologia, [S. l.], v. 20, n. 1, p. 21–34, 2022. DOI: 10.18485/philologia.2022.20.20.2. Disponível em: http://philologia.org.rs/index.php/ph/article/view/philologia-2022-20-20-2. Acesso em: 7 jun. 2023.