JOVANOVIĆ, V. Uloga prefiksa meg- i el- u izražavanju glagoskog vida u mađarskom i njihovi ekvivalenti u srpskom i engleskom jeziku. Philologia, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 1–12, 2021. DOI: 10.18485/philologia.2019.17.17.1. Disponível em: http://philologia.org.rs/index.php/ph/article/view/philologia-2019-17-17-1. Acesso em: 1 mar. 2024.