Škorić, M. (2021). Osnovne fonološke osobine govora Srba u Ravnim Kotarima (sela Donje Biljane i Lišane Tinjske). Philologia, 19(1), 11–24. https://doi.org/10.18485/philologia.2021.19.19.2