(1)
Tošić, T. Ideal Izvornog Govornika U Svetlu Varijetalne Diversifikacije Engleskog Jezika U međunarodnoj Upotrebi: Istraživačke Paradigme. PH 2022, 20, 21-34.