(1)
Škorić, M. Osnovne fonološke Osobine Govora Srba U Ravnim Kotarima (sela Donje Biljane I Lišane Tinjske). PH 2021, 19, 11-24.