(1)
Z. Stojanović, A. Kriza Reprezentacije: Potraga Za Jezikom U Romanu Grad Od Stakla Pola Ostera. PH 2021, 18, 125-138.