(1)
Kostić, J. Tekst U germanističkoj Lingvistici između 1970. I 2000. PH 2021, 1, 21-29.