(1)
Lazović, B. Položaj Francuske Poezije Danas. PH 2021, 2, 149-152.