(1)
Radić-Bojanić, B. Vladislava Gordić-Petković, Virtuelna književnost, Zavod Za udžbenike I Nastavna Sredstva, Beograd, 2004, 154. PH 2021, 4, 181-203.