(1)
Prvulović, M. Julijana Vučo, Kako Se učio Jezik - Pogled U Istoriju Glotodidaktike Od prapočetaka Do Drugog Svetskog Rata, Beograd, Filološki Fakultet, 2009, 317. PH 2021, 7, 171-183.