(1)
Todorić Milićević, T. Komparativna Analiza Odnosa između očeva I Sinova U Dramama Oluja Cao Jua I Gospoda Glembajevi Miroslava Krleže. PH 2021, 17, 53-61.