(1)
Jovanović, V. Uloga Prefiksa Meg- I El- U izražavanju Glagoskog Vida U mađarskom I Njihovi Ekvivalenti U Srpskom I Engleskom Jeziku. PH 2021, 17, 1-12.